Skip to content

Jafnlaunastefna Omnom hf

Jafnlaunastefna Omnom hf. er órjúfanlegur hluti af launastefnu og gildir fyrir alla starfsmenn félagsins. Jafnlaunastefnan uppfyllir viðeigandi viðmið um jafnlaunastefnur í samræmi við lög nr. 150/2020. Omnom hf. fylgir ákvæðum fyrrnefndra laga um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna og kveður á um markmið og aðgerðir til að tryggja starfsfólki Omnom hf. þau réttindi sem koma fram í 6. gr laganna.

Omnom hf. greiðir laun sem taka mið af þeim kröfum sem starfið gerir um menntun/þekkingu, hæfni og ábyrgð. Það er stefna Omnom hf. að allir starfsmenn njóti jafnra launa og sömu kjara og réttinda fyrir sömu eða jafnverðmæt störf þannig að enginn kynbundinn launamunur sé til staðar hjá félaginu. Um skilgreiningu á launum og kjörum vísast til 9. og 10. mgr. 2. gr. laga og 19. gr. fyrrnefndra laga. Omnom hf. fylgir öllum viðeigandi lögum, reglum og kjarasamningum sem í gildi eru á hverjum tíma. Launaákvarðanir skulu vera gegnsæjar, málefnalegar og vel rökstuddar.

Til að framfylgja jafnlaunastefnunni skuldbindur Omnom hf. sig til að innleiða, skjalfesta, og viðhalda jafnlaunakerfi í samræmi við skilyrði jafnlaunastaðfestingar skv. lögum um jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna nr. 150/2020. Omnom hf. hefur innleitt verklag og skilgreint viðmið við ákvörðun launa þar sem hver og einn fær greitt fyrir starf sitt út frá verðmæti þess óháð kyni, kynvitund, eða öðrum ómálefnalegum ástæðum.


Omnom hf. skuldbindur sig m.a. til að:

  • Innleiða, skjalfesta og viðhalda jafnlaunakerfi sem er í samræmi við lög nr. 150/2020 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.
  • Framkvæma launagreiningu að minnsta kosti árlega þar sem sömu eða jafn verðmæt störf eru borin saman til að ganga úr skugga um hvort óútskýrður kynbundinn launamunur sé til staðar.
  • Kynna starfsfólki niðurstöður launagreiningar hvað varðar óútskýrðan kynbundinn launamun.
  • Bregðast við frábrigðum með stöðugum umbótum og eftirliti þar sem þess er þörf.
  • Kynna jafnlaunastefnuna fyrir starfsfólki og hafa hana aðgengilega almenningi.

Framkvæmdastjóri ber ábyrgð á jafnlaunakerfi Omnom hf. og að það standist lög varðandi jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Samþykkt þann 05.10.2023 af Óskari Þórðarsyni framkvæmdastjóra f.h. stjórnar Omnom hf.

Shopping Cart

Your cart is currently empty

Shop now