Skip to content
Hefurðu ástríðu fyrir súkkulaði og langar að vera hluti af spennandi ferðalagi?

Hefurðu ástríðu fyrir súkkulaði og langar að vera hluti af spennandi ferðalagi?

Við leitum að metnaðarfullum og hugmyndaríkum starfsmanni í sölu og dreifingu, til að bætast í öflugt og samhent teymi Omnom. Við þurfum árangursdrifinn og metnaðarfullan einstakling með mikla færni í mannlegum samskiptum sem hefur áhuga á krefjandi og spennandi framtíðarstarfi í ört vaxandi umhverfi. Um er að ræða starf í sölu og dreifingu og mun það heyra beint undir framkvæmdastjóra Omnom.

Til að ná árangri í þessu starfi þarft þú að hafa mikla ástríðu fyrir súkkulaði og frumkvöðlastarfsemi sem og haldbæra reynslu af sölu á neytendavörumarkaði.

Sjálfstæð vinnubrögð og framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsynleg. Jafnframt er góð kunnátta í ensku skilyrði sem og bílpróf. Athugið að um framtíðarstarf er að ræða og þarf viðkomandi að geta hafið störf í sem fyrst, eða eftir samkomulagi.

Um fullt starf er að ræða og almennur vinnutími er mán-fös 09:00-17:00 en óskað er eftir sveigjanleika til að taka þátt í söluviðburðum og kynningum. Umsóknarfrestur er til og með 9. apríl. 2019, öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Ferilskrá ásamt kynningarbréfi með mynd og símanúmerum meðmælenda óskast sent á netfangið work@omnomchocolate.com. Vinsamlegast merkið viðfangsefni (subject line) tölvupóstsins: “Sala og Dreifing”. Fyllsta trúnaðar verður gætt.

Hlutverk og ábyrgð:

 • Umsjón með sölu, þjónustu og afhendingu á vörum innanlands.
 • Ábyrgð á upplýsingagjöf til viðskiptavina.

 • Koma að skipulagningu söluferða og uppsetningar á mörkuðum í góðu samstarfi við framkvæmdastjórn.
 • Samantekt og skráning á pöntunum.
 • Undirbúa vörur til sendingar, móttöku og/eða afhendingar.
 • Útkeyrsla á vörum til viðskiptavina Omnom.
 • Heimsóknir til kaupmanna, eftirfylgni, gerð tilboða og utanumhald samninga.
 • Að skerpa á, viðhalda og efla tengsl við íslenska kaupmenn.

 • Sókn, öflun viðskiptavina; leita eftir og koma á tengslum við endursöluaðila á öllum sölusvæðum. 

 • Þátttaka í þróa og byggja upp söludeild til framtíðar.

Hæfniskröfur:

 • Framtakssamur einstaklingur með metnað fyrir starfi.
 • Brennandi áhugi á súkkulaði og matarmenningu skilyrði.
 • Jákvæðni, vinnugleði og rík þjónustulund.
 • Framúrskarandi samskiptahæfileikar.
 • Áreiðanleg og sjálfstæð vinnubrögð.
 • Góð þekking á smásölumarkaði.
 • Söludrifkraftur, geta til að vinna á samkeppnismarkaði.
 • Hæfni til að sinna mörgum verkefnum samtímis.
 • Reynsla af sölustörfum skilyrði. 

 • Góð tölvukunnátta, sérstaklega PC umhverfi.
 • Reynsla af notkun viðskiptahugbúnaðar líkt og DK er kostur.
 • Þekking og færni í samningagerð er kostur.
 • Mjög gott vald á íslensku og ensku.
 • Bílpróf.
 • Stundvísi og hreysti. 


Omnom er frumkvöðlafyrirtæki, einungis 5 ára gamalt. Samtals vinna 20 manns hjá fyrirtækinu, þar meðtalið eigendur. Omnom rekur súkkulaðiframleiðslu, eigin verslun, býður upp á heimsóknir, selur og dreifir í verslanir innanlands sem erlendis,og vinnur með dreifingaraðilum á erlendum vettvangi.
Older Post
Newer Post

Is this a gift? Send a card to the recipient - just leave your message in the note box below.

Shopping Cart

Your cart is currently empty

Shop now